Program kursu – 3g. tyg. (2 spotkania) | 90 godzin w ciągu roku

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE – intensywny kurs przygotowujący do egzaminu FCE

 • Rozwój wszystkich umiejętności językowych! Na tym etapie ćwiczymy równolegle słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Oprócz tego poszerzamy znajomość struktur gramatycznych i utrwalamy je wszystkie w zadaniach typu egzaminacyjnego. Wzbogacamy słownictwo o czasowniki frazowe, idiomy, ćwiczymy zadania słowotwórcze. Przygotowujemy rzetelnie do egzaminu maturalnego, pracując na autorskich materiałach powtórzeniowych oraz arkuszach maturalnych.

 • Dodatkowo proponujemy słuchaczom specjalne lekcje kulturoznawcze, pikniki, konkursy. Zależy nam na poszerzeniu horyzontów naszych uczniów, podniesieniu motywacji i zrozumieniu, że we współczesnym świecie znajomość języka angielskiego otwiera niejedne drzwi i daje wiele możliwości.

 • Korzystamy z nowoczesnych metod, w tym audio, video oraz podręczników (zapewniamy zakup podręczników z rabatem). Nasi lektorzy biorą udział w szkoleniach, będąc na bieżąco z metodami nauczania języka oraz oferowanymi materiałami.

 • Rozpoznajemy talent językowy i pomagamy go rozwijać. Wielu naszych słuchaczy ukończyło później filologię angielską, lingwistykę lub inne studia językowe. Spora grupa naszych uczniów pracuje w swoim zawodzie za granicą wykorzystując zdobyte umiejętności językowe.

 • Kadrę dobieramy nie tylko pod względem kwalifikacji. Nasi lektorzy to osoby kreatywne, ciągle rozwijające swój warsztat pracy, potrafiące nawiązać dobry kontakt ze słuchaczami, dla których język angielski pozostaje pasją wartą podzielenia się z innymi.

 • Dzięki stworzeniu profesjonalnej i przyjaznej atmosfery słuchacze kontynuują naukę w naszej szkole najczęściej przez wiele lat, co daje gwarancję uczenia się w sprawdzonej, dobranej wiekowo i językowo grupie, w której tworzą się więzi rówieśnicze.

 • Mamy stały i dobry kontakt z rodzicami, uczniowie nie są anonimowi, zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.

Cennik:

Okres płatności

Grupy standardowe

Nowi słuchacze

Grupy standardowe

Stali słuchacze *

Grupy niestandardowe

Nowi słuchacze (2g/tyg.)

Grupy niestandardowe

Stali słuchacze * (2g/tyg.)

Miesięcznie 215 zł. 205 zł. 215 zł. 205 zł.
Semestralnie

Semestr 1 – 1050 zł.

Semestr 2 – 1050 zł.

Semestr 1 – 1000 zł.

Semestr 2 – 1000 zł.

Semestr 1 – 1050 zł.

Semestr 2 – 1050 zł.

Semestr 1 – 1000 zł.

Semestr 2 – 1000 zł.

Rocznie 2 050 zł. 1 950 zł. 2 050 zł. 1 950 zł.

Informacje dotyczące opłat:

Informacje ogólne:

 • Opłaty za zajęcia można uiszczać miesięcznie (do 10-tego każdego miesiąca), semestralnie lub rocznie. (nie ulegają one zmianie podczas roku szkolnego chyba, że zmieni się prawo podatkowe.)
 • W pierwszym miesiącu nauki – wrześniu – pobierana jest dodatkowo opłata awansem, za ostatni miesiąc nauki, czyli czerwiec.
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach:
  • Grupy standardowe (8 – 12 osób)
  • Grupy niestandardowe (5 – 7 osób) (2g. tygodniowo)

Terminy

 • Wpłaty miesięczne – do 10 każdego miesiąca
 • Wpłaty semestralne
  • Semestr 1 – do 30 września
  • Semestr 2 – do 1 lutego
 • Wpłaty roczne – do 30 września

Opłaty:

Opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto:

Mischker BM Szkoła Języka Angielskiego
PKO BP S.A. O / Świecie
22 1020 5040 0000 6302 0067 8136

Informacje dodatkowe:

 • Jeśli grupa liczy mniej niż 5 osób powyższe stawki podlegają zwiększeniu w następujący sposób:
  • 4 osoby w grupie – o 40%
  • 3 osoby w grupie – o 50%
  • 2 osoby w grupie – o 60%
 • ’g.’ – godzina lekcyjna – 45 minut

* Status stałego słuchacza i zniżki w opłatach otrzymuje każdy uczestnik zajęć, po roku uczęszczania do naszej szkoły lub w przypadku uczęszczania na zajęcia dwóch lub więcej osób z najbliższej rodziny.